Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 25.03.2021

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis z online schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 25. 03. 2021
================


Přítomni:
---------
Předseda: Viktor Bohuněk (32160)
Místopředseda: Pilný Martin (31981)
CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Jiří Šebek (35002)
CKZ4: Vladislav Šulc (32769)
Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: -- (omluvena)
Blok 6: --
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Patrik Hübner (34246)
Hosté:
Adam Ježek (34130)
Karolína Bergelová (33966)
Marie Böhmová (23898)
Dávid Bulko (32510)
David Prudek (29861)
Klára Jakešová (30326)
Jakub Rubáš (27118)
Michal Kochman (30478)
Jiří Kocum (25183)
Libor Hájek (26286)
Michal Jurásek (21877)
Nina Kuželková (34581)
Pavel Dostál (28122)
Anna Vlasáková (27542)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Zapisovatel: Jaroslav Zdeněk (32150)
Ověřovatel: Martin Pilný (31981)
Body k projednání
-------
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Pilný)
2) Schválení zápisů ze schůzí 10.2.2021 a 12.2.2021 [15 min, hlasování] (M. Pilný)
3) Dodatečné schválení odpuštění členských příspěvků [15 min, hlasování] (M.Pilný)
4) Úpravy ve Školícím centru a jeho možné budoucí využití [45 min. informování / diskuse] (J. Kocum)
5) Přeschválení rozpočtu 2021 [30 min, hlasování] (V. Bohuněk)
6) Různé [30 min, informativní] (M. Pilný)


________________
---
(20:04)
M. Pilný zahajuje schůzi.
Probíhá identifikace osob s hlasovacím právem.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---
(20:07)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Pilný)
M. Pilný shrnuje navržený program.
---
Navržený program:
1. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (M. Pilný)
2. Schválení zápisů ze schůzí 10.2.2021 a 12.2.2021 [15 min, hlasování] (M. Pilný)
3. Dodatečné schválení odpuštění členských příspěvků [15 min, hlasování] (M.Pilný)
4. Přeschválení rozpočtu 2021 [30 min, hlasování] (V. Bohuněk)
5. Úpravy ve Školícím centru a jeho možné budoucí využití [45 min. informování / diskuse] (J. Kocum)
6. Různé [15 min, informativní] (M. Pilný)
---


O. Hollmann se ověřil. Počet osob s hlasovacím právem 13.


(20:10)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2021-0013
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
_______________
(20:14)
2) Schválení zápisů ze schůzí 10.2.2021 a 12.2.2021 [15 min, hlasování] (M. Pilný)
Probíhá schvalování zápisu
---
(20:33)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápisy ze schůzí 10. 2. 2021 a 12. 2. 2021 v podobě, v jaké byly zveřejněny na stránku zápisů 25. 3. 2021 v 20:31.
::Číslo: 2021-0014
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


(20:35)
3) Dodatečné schválení odpuštění členských příspěvků [15 min, hlasování] (M.Pilný)
M. Pilný prezentuje změny - doplnění příspěvků.
Nikdo nemá žádné připomínky nebo doplnění.


(20:36)
15 minut řešíme technické problémy...


---
(20:50)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje dodatečně odpuštění členských příspěvků popsané v dokumentu, který byl zaslán do konference Vedení 25. 3. 2021.
::Číslo: 2021-0015
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


(20:52)
4) Přeschválení rozpočtu 2021 [30 min, hlasování] (V. Bohuněk)


V. Bohuněk reaguje na provedené změny na základě emailu od Michala Gusta (UID 1588) zaslaného 25. 3. 2021 ohledně současného způsobu čerpání rozpočtů.
V. Bohuněk dále prezentuje změny v rozpočtu s ohledem na současnou situaci.
Dále sděluje, že byl informován J. Bednářem o situaci, že AVC přesáhlo odhad ekonomické činnosti i bez DPH, takže je potřeba EČ navýšit.
V. Pekárek se ptá na význam rozdílu formátování v Rezervách.
V. Bohuněk dále informuje o změnách na SHOW, která se letos pořádá v online provedení.
D. Prudek informuje, že malá stage se financuje z FSP, část z toho jde i na headlinera.


---
(21:10)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje rozpočet pro LS 2021 v podobě, v jaké byl zaslán do konference Vedení 25. 3. 2021 ve 21:09.
::Číslo: 2021-0016
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


(21:14)
5) Úpravy ve Školícím centru a jeho možné budoucí využití [45 min. informování / diskuse] (J. Kocum)
J. Kocum zmiňuje navrhované změny ve využívání školícího centra, které zasílal do konference Klub a dále zmiňuje již aktuálně započaté stavební úpravy.
J. Zdeněk zmiňuje možnost inspiraci na “základny”, coworking space ze Slovenského síťového klubu Y-net (https://ynet.sk/sk/projekty/y-base).
J. Kocum reaguje, že je potřeba řešit přístupy, zodpovědnost. Bylo by vhodné předem provést průzkum, jaký by byl o to zájem a jaké si představují využití.
O. Hollmann zastává názor, že by teď neřešil konkrétní provedení, ale spíše se shodnout na koho cílit, dále se domluvit se SÚZ a pak se o tom bavit dál.
P. Dostálovi se líbí koncept podobný Y-base a myslí si, že by byl zájem o pěkné místo, kde by se mohli lidé sejít, společně se učit nebo pracovat na projektech.
R. Kondáčovi se myšlenka také líbí, chtělo by to průzkum mezi lidmi. Ve srovnání s NTK se nedá odhadnout, jestli by to bylo tolik využívané. Prostory klubu by měly být zejména pro členy klubu.
V. Šmejkal navrhuje nejdříve jít za SÚZ a nezávazně se poptat, co by si jednotlivých nápadech mysleli, abychom věděli kudy se můžeme vydat.
J. Kocum dále reaguje na náměty. Souhlasí, že jde primárně o to říct si, jakým směrem se ubírat a pak následně jednat s SU a SÚZ. Nejdůležitější je teď vyřešit otázku Retroherny, která je v přízemí a např. blokuje rozumné využití skleníku. Co se týče umístění toalet, lepší to asi nebude, ale hrozné to taky není.
(21:50)
6) Různé [30 min, informativní] (M. Pilný)
V. Bohuněk předává informace z centrály.
O víkendu bude víkendovka k Akci prvák.
Řešíme pronájem Fitcentra a smlouvu s ÚTVS ohledně podnájmu.
Proběhl Installfest. Díky patří Jakubovi Jančičkovi, jakožto vedoucímu konference.
Bude o nás medailonek v časopisu Pražská technika. Na podzim by o nás vyšel článek na dvoustranu.
Bavili jsme se o logomanuálu, který obsahuje neaktuální procesy.
Řešili jsme Retrohernu, přesuneme ji do podnájmu, od SÚZ máme svolení.
Během léta by mohlo proběhnout měření WiFi na uzavřených blocích 2 a 3.
Probíhá diskuze ohledně uzavření bloků 2 a 3.
R. Kondáč řeší podmínky odstěhování, rád by aby si lidé mohli nechat věci na pokojích. V. Bohuněk souhlasí, ale rád by aby to bylo především pro aktivní a pouze nábytek v pokoji připraveném na desinsekci.
V. Bohuněk dále vysvětluje, že zatím ani SÚZ neví jak bude odstávka vypadat a tedy i informace, které podal se mohou měnit.


(22:05)
V. Šmejkal informuje o nové službě Bitwarden. Pro zájemce o využívání existuje wiki stránka https://wiki.sh.cvut.cz/klub/itsluzby/bitwarden.


(22:10)
Kolečko bloků...
R. Kondáč informuje o akci Lesamáj.


P. Hübner informuje o znovu přimontování racku na zeď, který před pár lety upadl.


V. Pekárek se ptá na informace ohledně sčítání lidu - hospodářka B9 to velmi řeší.
V. Bohuněk ví, že některé hospodářky jsou sčítacími komisařkami.


(22:17)
M. Pilný ukončuje schůzi.


Příloha č. 1: Zápis ze schůze 10.2.2021 [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20210210
MD5(20210210.txt) = a0b290bd6b2fa7a66f4049f7c3b23a70


Příloha č. 2: Zápis ze schůze 12.2.2021 [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20210212
MD5(20210212.txt) = e6a9304d55d88caf037524ccd45d3c56


Příloha č. 3: Odpustky
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20210325-Priloha-3-odpustky_2021LS_doplneni.pdf
MD5(20210325-Priloha-3-odpustky_2021LS_doplneni.pdf) = e6aac2e2c205b76a4b3d50e7fede6702


Příloha č. 4: Rozpočet
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20210325-Priloha-4-Rozpocet_2021_1.1.pdf
MD5(20210325-Priloha-4-Rozpocet_2021_1.1.pdf) = c88bf0b6dd6ca943d8e92878c1e97746

MD5 hash tohoto zápisu je: c0dd44d1e0b507ca015c5f0e1b1a97ed

Tato verze souboru txt/20210325.txt byla nahrána 09.06. 2021 20:30:02.